Reklam Nedir ?

Reklam nedir yazımızda reklamın yararlarını, şirket karını nasıl arttırdığını, tüketiciye verdiği faydalarını ve şirketlerin marka değerlerinin nasıl arttırdığını inceledik.

 Reklam Nedir ?

Reklam, televizyon, gazete, radyo, billboard, dergi, sinema ve  internet gibi kolay inşalara duyurabileceğiniz mecralar aracılığıyla çeşitli mal, ürün ve hizmetlerin hedef kitlelere ve tüketicilere belirli bir ücret karşılığında duyurulmasıdır. Bu işin ana unsurları; bir ücret karşılığında yapılması, tanıtım yaptıran firmaların belli olması, mal ürün veya bir hizmetlerin tanıtımı yapılırken geniş hedef kitlelere ve tüketicilere hitap eden görsel işitsel ve yazılı medya  araçlarının kullanılarak iletilmesidir.

Reklam tüketicilere mal ürün ve hizmetler ve bunların kullanımı hakkında ürünlerin nereden, nasıl, hangi fiyatlara ulaşabileceği hakkında bilgi verir, reklamlar tüketicilere doğru mal ve ürünü almaları için çok iyi bir yol gösterir. Reklam sayesinde müşterilerde reklamı veren şirket veya hizmet veren iş yeride kar’a geçmektedir. İşletmelerin Pazar pay karını arttırmasında, marka isminin yükselmesinde, yeni üretim politikalarının duyurulmasına, tesbitinde ve yatırımlarının yönlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Test Başka bir tanımla reklam; Bir mal, ürün veya hizmete ilişkin bir mesajı çeşitli medya yöntemleri ile olarak belirli kitlelere duyurmak için yapılan eylemlerin tümüdür.

duyuru, sürekli yaratıcılık, sürekli yeni fikirler ve stratejiler gerektiren bir uygulama sanatıdır. belirli kitlelerin ve tüketicilerin kullanmakta olduğu ve o ürüne alışkanlık haline getirdikleri bir ürün veya hizmetin akıllarda sürekli güncel tutulmasının ya da tüketicide bir başka markaya satış eğilimini yönlendirmek reklam yoluyla gerçekleştirilebilmektedir.

Tanıtıma çeşitli medya ortamları vasıtasıyla reklam ve pazarlama faaliyetlerini kullanarak satış yapmakta diyebilmekteyiz. Bütün tanıtım ve reklam hizmetlerinin amacı firmaların Pazar payını, marka isminin yükselişini ve  satışlarını artırmaktır.

Tüm bu tanımları birleştirecek olursak bir mal, ürün veya hizmetin tanıtılacağı pazarın ve tüketicilerin değerlendirilmesi için yapılacak araştırmalar, reklam hedefinin, harcamaların ve kitlelere  verilecek mesajların tasarlanması, bütçe için kaynak planlaması, tasarımın ne zaman, nasıl nerede ve hangi ortamlar ile  yapılacağı konusundaki süreçlerin tamamıdır. Diyebiliriz

Dijital reklam vermek için tıklayınız !

Reklam Nedir yazımızın sonuna geldik!

Bir cevap yazın