Türklerin Kullandığı Alfabeler

Türklerin Kullandığı Alfabeler

Orta Asya’dan dünyanın çok farklı bölgelerine yayılan Türkler yerleştiği topraklarda birçok farklı alfabe kullanmışlardır. Günümüzde kullandığımız Türkçe de bu alfabelerin kullanılmasından ve farklı kültürlerle etkileşime geçilmesinden kaynaklı zengin bir kelime dağarcığı vardır. Milletler arasında çıkan savaşlar, anlaşmalar, ticari faaliyetlerden kaynaklı birçok dünya dilinde de bu durum yaşanmıştır.

Ural Altay dil ailesine mensup olan Türkçe Ural kolu üzerinden Tunguzca, Azerice, Moğolca, Mançuca gibi dillerle yapı bakımından benzerlik göstermektedir.

Sizler için Türklerin kullandığı alfabeleri sıraladık.

Göktürk Alfabesi

Bilinen ilk Türk alfabesi olup. Tarihi 7. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Göktürk Devleti tarafından kullanılmış olup. Tarihimize ışık tutan Orhun Abideleri bu alfabe ile yazılmıştır. İlk Defa William Thomsen tarafından çevrilen Kültigin alfabesi Türkler için en önemli yazılı kaynak olma özelliği taşır.

38 harften oluşan bu alfabe sayesinde yazılı hayata geçmiş olan Türklerin yaşam şekilleri, devlet yönetim biçimleri gibi önemli bilgilerin günümüze aktarılmasına yardımcı olmuştur.

Uygur Alfabesi

İlk defa 8. Yüzyılda kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Arap alfabesine geçmeden önce uzun yıllar boyunca kullanılmıştır. Budizm, Hristiyanlık gibi dinlerden etkilenen alfabe 18 kadar az harf sayısından oluşmaktadır. Türklerin uzun süre kullandığı alfabelerden biri olan Uygur alfabesi İslam’a geçtikten sonra bile kullanılmıştır.

Arap Alfabesi

Arap alfabesine geçişte ilk eserler Karahanlılar tarafından yazılmıştır. 28 harften oluşan alfabe Türklerin kullandığı en uzun soluklu alfabedir. Divan-ı Lügati’t Türk adlı eser Arap alfabesiyle yazılmış en önemli eserdir. Harf inkılabının uygulamaya geçmesiyle Türkler bu alfabeyi kullanmamaya başlamıştır.

Günümüzde yaşanan göç problemiyle tekrar hayatımızın içine dahil olan Arapça’yı www.bogazicitercume.com.tr adresinden fiyat alarak Türkçe tercüme yaptırabilirsiniz.

Latin Alfabesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte harf inkılabını başlatan Mustafa Kemal Atatürk Latin harflerinin kullanılmasıyla muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın daha kolay olabileceğini düşünmüştür. Günümüzde kullandığımız bu alfabe bizlere bilişim alanında gelişme imkanları tanımıştır.

Kiril Alfabesi

Slav dillerine ait olan bu alfabe Sovyetler Birliği zamanında Orta Asya’da ki Türk halklarına Stalin tarafından kabul ettirilmiştir. Siyasi sebeplerden dolayı kullanılan alfabe birçok Türk halkı tarafından halen kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın