Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yöntemler

Yabancı dil Öğretiminde Kullanılan Yöntemler

Günümüz koşullarında, yabancı dil bilmek iş yaşamında büyük avantajları beraberinde getirmektedir. Eğitim hayatının ilk yıllarından itibaren verilmeye başlanan yabancı dil eğitiminde en çok kullanılan yöntemler hakkında hedeftercume.com sitesinden bağlantı kurduğumuz yetkililerden bilgi aldık.

Yabancı dil programlarında, öğrenme ve öğretme süreçlerinin başarısını arttırmak amacıyla yararlanılan yöntemler; Dilbilgisi çeviri yönteminde ezberleme esaslı bir teknik uygulanmaktadır. İlk önce gramer kalıplarının öğretildiği yöntemde, daha sonra dilin kuralları öğretilmektedir.

Metnin içeriğinden çok, içerikteki gramer analizi alıştırma imkânı vermektedir. Düzvarım yönteminin genel özelliği dilin önce işitilmesi, pekiştirilmesi ve sonra yazılmasıdır. En başarılı yöntemlerden biri olan düzvarım yönteminde görerek öğrenme ve örneklendirme en önemli unsurlardır.

Kulak dil alışkanlığı yöntemine göre ise; dilin doğal öğrenimi önce dinleme ile başlamaktadır. Konuşma, okuma ve yazma ise sonradan gelmektedir.

Yabancı dil öğreniminde konuların yazılı olarak görülmeden önce sözlü olarak sunulmasının dil becerilerini daha iyi geliştireceğinden yola çıkılan yöntemde, tekrar, alıştırma ve pekiştirmelere yer verilmektedir. Bilişsel öğrenme yaklaşımı olarak adlandırılan yöntemde, bilgilerin depolanması ve eski bilgilerin yeni anlamlar kazandırılarak pekiştirilmesi yolunda ilerlenmektedir.

Yani, yeni bilginin öğrencide var olan eski bilgiyi pekiştirmesiyle öğrenme daha anlamlı ve kalıcı bir hale gelmektedir. Dil öğretiminde bir diğer yöntem de seçmeli yöntemdir. Yöntemlerin karmasından oluşturulan sistemde, sınıf içi etkinliklerde her yöntemin iyi taraflarının kullanılması esas alınmaktadır.

Gramer öğretiminde bilişsel öğretim yöntemi, sözcük öğretiminde düzvarım yöntemi, konuşma becerisinin arttırılmasında kulak dil alışkanlığı yöntemine ağırlık verilmesinden oluşan bir sistem uygulanmaktadır. Yabancı dil öğretiminde en sık kullanılan ve en etkili olan yöntemler hakkında bilgi veren hedeftercume.com yetkilileri, bu sürecin çok çalışma, azim ve sabır gerektirdiğini ve en önemlisinin de çok fazla pratik ve alıştırma yapmak olduğunu da belirtmekteler.

Bir cevap yazın